Lifting de cuixes (Cruroplàstia)

La cruroplàstia o lífting de cuixes és la tècnica quirúrgica utilitzada per a millorar la flaccidesa de la pell en la cara interna de les cuixes i millorar el contorn corporal.

Mitjançant una cicatriu que s’oculta en l’engonal es pot eliminar la pell sobrant d’aquestes àrees, circumstància habitual en persones amb una pèrdua massiva de pes o amb l’excés cutani que es dona en el procés d’envelliment.

Per a qui està indicada aquesta cirurgia?

La cruroplàstia és un tractament perfecte per a persones que desitgin millorar el contorn corporal i que percebin flaccidesa en la pell de les cuixes i natges. També està indicat per a pacients que han sofert una pèrdua de pes important, si no tenen una bona qualitat de la pell o una predisposició genètica. Si existeix a més una acumulació de teixit adipós, es pot tractar de manera conjunta amb altres tractaments estètics.

Temps estimat en realitzar el procediment

Entre 60 i 120 minuts, en funció de les zones a tractar.

Anestèsia

Generalment, són intervencions amb anestèsia general. És necessària una visita amb un anestesista.

Hospitalizació

Entre 24 hores.

Recuperació

En termes generals serà necessari un període de recuperació d’entre 7 i 15 dies. Pot aparèixer una discreta inflamació en la zona de la intervenció, que desapareix amb el pas dels dies.

Resultats

Immediats. Millora després del període de cicatrització i quan desapareix la inflamació.

Preoperatori

Si, Requereix analítica general amb proves de coagulació, ECG, i Rx tòrax.

Com es realitza?

La intervenció es realitza sota anestèsia general i/o local i sol tenir una durada d’1 a 2 hores. La cicatriu derivada de la cruroplàstia és proporcional a la quantitat de pell a tractar i es localitza en la cara interna dels engonals, amb una possible extensió cap a les cuixes, en alguns casos, quedant dissimulada en una posició neutra del pacient.

Com és el postoperatori d'una cruroplàstia?

Després de la intervenció quirúrgica, durant els primers dies, el pacient pot sentir cansament i molèsties, que és tractada amb medicació prescrita pel cirurgià plàstic.

Es recomana, a més, guardar repòs en el llit per a no sotmetre a tensió les sutures. En els següents dies es retiraran els embenatges i drenatges i el cirurgià plàstic aconsellarà quin tipus de mesures emprar; per exemple, evitar l’activitat física d’alt impacte.

Resultats

En funció de la mena de tècnica usada i de l’agressivitat de la cirurgia, el pacient es podrà incorporar a treballar a les 2-6 setmanes de la intervenció. El resultat definitiu de la cirurgia es veurà al cap de 3 mesos postoperatoris.

Què és la braquioplàstia?

D’altra banda, la braquioplàstia és la tècnica quirúrgica feta servir per a millorar la flaccidesa de la pell en la cara interna dels braços. Mitjançant una cicatriu que s’oculta en l’axil·la es pot eliminar la pell sobrant d’aquesta àrea. Aquesta intervenció es realitza, normalment, en persones que han perdut pes, després d’un tractament d’obesitat o simplement pel pas del temps.

Aquesta cirurgia, coneguda també com a lífting de braços, permet que el pacient aconsegueixi uns braços estilitzats i harmònics, i proporciona una millora d’imatge i una major autoestima. És a dir, es tracta d’una cirurgia aplicada per a eliminar l’antiestètic excés de pell dels braços amb l’objectiu de millorar el seu aspecte perquè quedin més ferms i tersos.

Tipus de braquioplàstia

La braquioplàstia es realitza, normalment, en quiròfan i amb anestèsia general. Després de la intervenció és important portar una peça de roba de pressió sobre la zona durant 15 o 20 dies.

Postoperatori i resultats

Durant els primers dies de postoperatori de la braquioplàstia és normal notar més sensibilitat i inflor als braços, que revertiran amb el temps. El període postoperatori no és molest i el pacient pot incorporar-se a la seva vida quotidiana en una setmana. No obstant això, durant les primeres setmanes cal evitar els exercicis forts.

Els resultats definitius es podran valorar al cap d’uns mesos. Solen ser permanents i sense cicatrius visibles. Perquè el bon aspecte dels braços sigui el més durador possible, el pacient ha d’intentar mantenir estable el seu pes.

Cirurgia corporal

Altres tècniques: Prótesis de pectorals, glutis, bessons, etc.

Cirurgia facial

Altres tècniques: Lifting facial, mentoplàstia, lipofilling de llavis y solcs nasogenians, extirpació de les boles de Bichat, etc.

Concerta una visita al
93 600 96 36 o