Elevació de pits amb pròtesi i sense (Mastopèxia)

En la nostra consulta t’informarem de la tècnica quirúrgica que millor s’adapti a la forma dels teus pits.

La mastopèxia o elevació de pits és una tècnica que permet millorar l’aspecte del pit caigut. En funció de la forma del pit, serà necessària o no una pròtesi per a donar-li la consistència desitjada.

Aquesta cirurgia plàstica està indicada per a aquelles dones que desitgen la restauració del seu pit (elevació, grandària i contorn), que està afectat per una pèrdua de volum en greix després del part o embaràs o de l’aparició de ptosi mamària. Per tant, és una cirurgia mamària perfecta per a dones que tinguin els pits caiguts, flàccids o no simètrics. I això pot succeir tant en pits grans com en petits.

A quines dones va dirigida l'aixecament de sins?

És indispensable que la dona que vol realitzar-se una mastopèxia tingui un bon estat de salut, en general. Que no fumi, tingui un pes equilibrat i no estigui embarassada (ni ho contempli d’aquí a poc temps). I, òbviament, que tingui les mames caigudes.

Una vegada presa la decisió, la pacient ha de visitar a un cirurgià plàstic i estètic qui li efectuarà unes proves i anàlisis per a veure la viabilitat de l’operació.

Beneficis d'una mastopèxia

Temps estimat en realitzar el procediment

Entre 60 i 180 minuts, en funció del procediment.

Anestèsia

Generalment, són intervencions amb anestèsia general. És necessària una visita amb un anestesista.

Hospitalizació

Entre 24 i 48 hores.

Recuperació

En termes generals serà necessari un període de recuperació d’entre 7 i 15 dies. Pot aparèixer una discreta inflamació en la zona de la intervenció, que desapareix amb el pas dels dies.

Resultats

Immediats. Millora després del període de cicatrització i quan desapareix la inflamació.

Preoperatori

Si, Requereix analítica general amb proves de coagulació, ECG, i Rx tòrax.

Com és una mastopèxia?

Aquesta cirurgia plàstica és senzilla i sol durar entre una hora i mitja i quatre, en funció de cada pacient i de la tècnica que s’usi. Es recomana un breu ingrés hospitalari per a controlar que l’operació s’ha desenvolupat de manera correcta, que no sol superar les 48 hores.

Normalment, en les mastopèxies s’utilitza anestèsia general. La cirurgia es realitza mitjançant incisions en la zona mamària. La cirurgia per a aixecar bust sense implants consisteix a eliminar l’excés cutani i col·locar l’arèola i mugró en la seva posició anatòmica més d’acord amb la forma de les mames i del tòrax així com modelar la mama per a retornar-li la forma perduda.

Aquesta cirurgia també inclou la mastopèxia amb implants. En aquestes intervencions, es col·loca una pròtesi sota la mama. La mastopèxia amb implants mamaris es recomana en aquelles dones que, a més de voler reafirmar i pujar els seus sins, volen augmentar la seva grandària per a donar una forma més definida al seu pit.

Les cicatrius són visibles?

Les incisions després d’una operació d’aixecament de sins es tanquen amb sutures, que sempre deixen cicatrius més o menys visibles. Dependrà de les zones per les quals es realitzi la intervenció. La majoria d’aquestes cicatrius desapareixen amb el temps i s’oculten fàcilment amb la part superior del biquini.

Preparació per a una mastopèxia

Com és el postoperatori?

És normal que la pacient noti una certa inflamació en la zona, o un lleu dolor. La inflamació desapareixerà després de la primera setmana de manera progressiva. A més, l’aspecte final dels sins anirà millorant a mitjana que la glàndula mamària s’adapti i reabsorbeixi l’edema.

També és habitual que al principi s’experimenti falta de sensibilitat en les zones operades, sobretot a les parts pròximes a les cicatrius, però és temporal.

Amb la finalitat d’evitar riscos i complicacions com a infeccions o sagnats, el metge recomanarà al seu pacient una sèrie de consells:

Cirurgia corporal

Altres tècniques: Prótesis de pectorals, glutis, bessons, etc.

Cirurgia facial

Altres tècniques: Lifting facial, mentoplàstia, lipofilling de llavis y solcs nasogenians, extirpació de les boles de Bichat, etc.

Concerta una visita al
93 600 96 36 o