Píling facial

El píling facial és un tractament de medicina estètica que consisteix en l’exfoliació de les capes de la pell i que ajuda a millorar taques de la pell, les arrugues fines, l’acne i les seves seqüeles, el fotoenvelliment i la flaccidesa cutània. La pell guanya en fermesa i lluminositat.

El píling facial és un tractament de medicina estètica facial vàlid per a qualsevol persona, sempre que no tingui la pell alterada o sensibilitzada. Quan es realitza com a complement a problemes dermatològics requereix una supervisió i seguiment per part d’un cirurgià estètic.

Els tipus de píling més freqüents

En aquest tractament anti aging facial s’utilitzen agents químics com l’àcid retinoic, l’àcid salicílic, TCA, glicòlic, mandèlic, etc. Els més comuns són:

En funció de la mena de píling facial, i el compost que s’utilitzi, es pot requerir una preparació prèvia de la pell mitjançant un tractament amb cremes específiques. El que sí que és comú és la recomanació de no irritar els dies abans a la sessió la pell de la zona a tractar.

El tractament es realitza en la cabina d’un centre mèdic estètic i sol durar, aproximadament, uns 30 minuts. És mínimament invasiu pel que no requereix anestèsia ni hospitalització.

Temps estimat en realitzar el procediment

30 minuts.

Anestèsia

No requerida/crema anestèsica.Generalment, és poc molest.

Hospitalizació

No requerida. Tractament en cabina.

Sessions

Nombre de sessions en funció de cada persona.

Recuperació

Pot aparèixer una discreta inflamació en la zona tractada, que desapareix amb el pas d’unes hores.

Resultats

Immediats i millora als 10 dies, aconseguint una pell més hidratada, tersa i jove.

Preoperatori

No precisa.

Cures després d'una sessió de píling facial

Després d’un píling facial, pot donar-se una fina descamació de la pell, depenent del producte emprat i la profunditat d’aquest, o una discreta inflamació en la zona tractada que desapareix de manera natural amb el pas d’unes poques hores.

Després de la sessió és necessària una protecció solar alta i una hidratació profunda; i, per contra, és recomanable evitar en tot moment l’exposició solar directa. En el centre de medicina estètica aconsellaran unes certes pautes a seguir i quines cremes poden ajudar a calmar, reparar i, fins i tot, cicatritzar la pell.

Els principals consells i rutines a seguir els dies posteriors al tractament són:

Hidratació, lluminositat i rejoveniment

Lífting sense cirurgia: Tècniques per a la flaccidesa cutània

Tractaments antiarruges i per guanyar volum

Tractaments Plasma

Altres (reducció de “potes de gall”, codi de barres, eliminació de berrugues, punts robí, acne, cicatrius, aranyes vasculars xantelasmes, Berrugues als ulls telangièctasis)

Tractaments corporals: anticel·lulític i antiestries

Concerta una visita al
93 600 96 36 o