Nuestro Equipo

DR. ISIDRE MARTI SAURI

Amb àmplia experiència en el camp de la medicina i la cirurgia de més de 25 anys i formació en qualitat i seguretat del pacient.

Membre de la Asociación Española de Cirujanos (AEC)

Membre de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME)

Membre numerari de l’Acadèmia De Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears.

Membre de la Societat Catalana De Digestologia.

Membre de la Societat Catalana De Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica.

Membre de la Societat Catalana d’Anatomia Patològica.

Membre de la Societat Catalana de Cirurgia.

Membre de la Societat Espanyola de Patologia i Senologia Mamària.

Membre de la “Senologic International Society”.

Membre de la Secció Col·legial de Senologia del Col·legi de Metges de Barcelona.

Diploma I.F.Q.M European Fundation for Quality Management.
Diploma en Metodologia Lean-Healhtcare.

Master en Medicina Estètica i del Benestar
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. Universitat de Barcelona.

Master d’Especialització en Gestió i Metodologia de Qualitat Assistencial.
Fundació Avedis Donabedian. Universitat Autònoma de Barcelona.

Master en Patologia Mamària i Senologia.
Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.

Diplomatura en Patologia Mamària i Senología.
Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.

Títol de Metge Especialista en Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu pel Ministeri d’Educació d’Espanya.

Llicenciat en Medicina General i Cirurgia per la Universitat de Barcelona.

DRA. LORENA VIVES SALINAS

En l’actualitat és la Cap de la Unitat de cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora del Hospital Moisses Broggi de Barcelona.

Ha realitzat múltiples cursos de perfeccionament en Cirurgia Plàstica i Estètica al llarg dels darrers anys.

Especialista en Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora. Hospital de Sant Pau i la Santa Creu. Universitat Autònoma de Barcelona. (2004)

Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (1997)

Reserva una visita al 93 600 96 36 o