Otoplàstia o cirurgia d'orelles

L’otoplàstia és la cirurgia facial que té com a objectiu corregir i remodelar les orelles prominents, aconseguint millorar la seva proporció i posició. És un tipus d’intervenció vàlida tant per a nens com per adults. Les deformitats de les orelles solen deure’s a la falta de modelatge dels plecs del cartílag o a l’excés del mateix cartílag.

Aquesta operació estètica, que s’usa principalment per a corregir les orelles que estan molt separades del cap, també permet reduir la grandària d’aquestes, remodelar el lòbul penjant o recrear el plec exterior.

Com és una otoplàstia?

Normalment, en aquesta mena de cirurgia facial es realitza una petita incisió per darrere de l’orella per a remodelar el cartílag i fer que es plegui en les zones apropiades. D’aquesta manera, s’aconsegueix una orella amb un aspecte més natural i la cicatriu queda oculta per la part de darrere. És a dir, la cicatriu resultant de l’otoplàstia queda totalment dissimulada darrere de l’orella.

A vegades, encara que només una orella presenta deformacions, s’intervenen les dues per a aconseguir una millor simetria. Una operació d’otoplàstia sol durar entre 60-120 minuts, encara que en casos complexos pot portar més temps. La tècnica emprada dependrà del problema concret.

Temps estimat en realitzar el procediment

EntreEntre 60 i 120 minuts, en funció de les zones a tractar.

Anestèsia

Generalment, són intervencions amb anestèsia general. És necessària una visita amb un anestesista.

Hospitalizació

Estança de 24 hores.

Recuperació

En termes generals serà necessari un període de recuperació d’entre 7 i 15 dies. Pot aparèixer una discreta inflamació en la zona de la intervenció, que desapareix amb el pas dels dies.

Resultats

Immediats. Millora després del període de cicatrització i quan desapareix la inflamació.

Preoperatorio

Si, Requereix analítica general amb proves de coagulació, ECG, i Rx tòrax.

La preparació

En la primera consulta, el cirurgià plàstic avaluarà el problema de cada pacient i recomanarà la tècnica més efectiva per al seu cas.

En la majoria de casos aquesta cirurgia s’efectua amb anestèsia local.

Solament en casos excepcionals requerirà una anestesia general i hospitalització.

Finalment, dies abans de la intervenció el pacient haurà de preparar-se per a aquesta cirurgia facial, seguint les instruccions del cirurgià plàstic.

Avantatges d'una otoplàstia

Com és el postoperatori?

Una vegada finalitzada l’otoplàstia, el cirurgià col·loca un embenatge al voltant del cap del pacient. Aquest embenatge es retira als tres o quatre dies i es reemplaça per una cinta elàstica que el pacient haurà de portar dia i nit durant la primera setmana.

A més, haurà d’utilitzar-la per a dormir durant tot un mes. Així s’evita que les orelles es pleguin cap endavant a causa d’una mala posició en el llit. És molt important seguir totes aquestes instruccions del cirurgià plàstic respecte a l’ús de l’embenatge, sobretot a la nit. Una vegada es retira aquesta cinta elàstica, s’haurà de netejar la ferida tots els dies amb aigua i sabó.

Les orelles poden fer mal una mica els primers dies, però s’alleuja fàcilment amb medicació. La majoria dels adults tornen al treball al cap de 5 dies de la cirurgia. Els nens tornen al col·legi en uns 7 dies, sempre que vagin amb compte amb les activitats físiques. Finalment, es recomana evitar l’exposició solar fins que hagin passat quatre o sis mesos de la intervenció quirúrgica.

Cirurgia corporal

Altres tècniques: Prótesis de pectorals, glutis, bessons, etc.

Cirurgia facial

Altres tècniques: Lifting facial, mentoplàstia, lipofilling de llavis y solcs nasogenians, extirpació de les boles de Bichat, etc.

Concerta una visita al
93 600 96 36 o