Mesoteràpia corporal i carboxiterapia

La mesoteràpia corporal o intradermoteràpia és un tractament de la medicina estètica que consisteix en l’aplicació de preparats farmacològics mitjançant injeccions superficials intradèrmiques i en el teixit gras subepidèrmic, en les zones on existeixen cúmuls grassos antiestètics.

Aquests tractaments mèdics-estètics són indolors i s’injecten directament en l’àrea a tractar. Per la seva eficàcia són tractaments corporals molt demandats en l’actualitat per a lluitar contra la cel·lulitis i millorar la circulació sanguínia del pacient.

En què consisteix la mesoteràpia corporal?

Els tractaments de mesoteràpia corporal estan indicats per a combatre la cel·lulitis i els cúmuls de greix localitzat. Afavoreixen la circulació sanguínia i limfàtica. Solen aplicar-se en els glutis, les cuixes i l’abdomen.

Aquesta tècnica de medicina estètica consisteix a realitzar microinfiltracions al voltant de la zona en la qual es trobi el greix acumulat, amb l’ajuda d’una petita agulla especial per a aquest tractament. Es realitza en la primera capa de la dermis, just sota l’epidermis, que prèviament s’ha desinfectat.

Amb aquesta agulla, s’injecten diverses substàncies com el silici orgànic el qual és un lipolític potent i que a més regenera els elements fibril·lars i corregeix la “pell de taronja”, una altra substància com el melilot el qual augmenta el drenatge limfàtic i té un efecte diürètic o la L-carnitina el qual és potent crema grassa.

Els protocols de tractament solen incloure sessions setmanals, durant 10 sessions, passant posteriorment a sessions quinzenals o mensuals com a manteniment.

La millora dels símptomes circulatoris que s’experimenta a partir de la 3a o 4a sessió ens dona una idea de l’efectivitat del tractament.

Les sessions de mesoteràpia se solen complementar amb altres teràpies que busquen la normalitat micro circulatòria i el drenatge del teixit connectiu, com poden ser el linfodrenatge manual, la pressoteràpia cíclica, la carboxiterapia, les ones de xoc radials.

En quines zones del cos es pot utilitzar?

Quins són els seus beneficis?

La mesoteràpia corporal és un tractament no invasiu; és a dir, no necessita cirurgia ni cap tall. Això fa que sigui un procediment amb pocs riscos, o com a mínim, amb menys riscos que altres tractaments d’eliminació de greix.

Encara que, normalment, s’usa com a tractament anticel·lulític, la mesoteràpia corporal també ajuda a:

Temps estimat en realitzar el procediment

Entre 40 i 60 minuts, en funció de les zones a tractar.

Anestèsia

Crema anestèsica.

Hospitalizació

No requerida. Tractament en cabina.

Recuperació

No precisa.

Resultats

Progressius, a partir de la segona o tercera sessió.

Preoperatori

No precisa.

Per a dur a terme una sessió de mesoteràpia corporal no fa falta aplicar anestèsia local ni general. Es realitza en la clínica estètica, les sessions no solen durar més de 30 minuts (depenent sempre de la zona a tractar) i els temps de recuperació són molt curts.

Habitualment, té pocs o nuls efectes secundaris. El pacient podria sentir una petita molèstia en el moment de la injecció. A vegades, poden aparèixer hematomes lleus en les zones de punció, indolors i que tenen una curta durada aproximada de 24-72 hores.

Quant a la recuperació, s’aconsella no fer exercici, anar a una sauna o rebre massatges en les 2-3 hores posteriors a la sessió; ni prendre el sol almenys en les 48 hores posteriors al tractament. D’altra banda, per a optimitzar els resultats, el pacient haurà de beure molta aigua i cuidar la seva alimentació.

Els resultats de la mesoteràpia són duradors?

Els resultats de les sessions de mesoteràpia no desapareixen de manera immediata, sinó que requereixen continuïtat en el temps perquè siguin més efectives i comencin a notar-se els beneficis. Normalment, es necessiten diverses sessions, entre cinc i deu, per a obtenir uns resultats òptims.

Hidratació, lluminositat i rejoveniment

Lífting sense cirurgia: Tècniques per a la flaccidesa cutània

Tractaments antiarruges i per guanyar volum

Tractaments Plasma

Altres (reducció de “potes de gall”, codi de barres, eliminació de berrugues, punts robí, acne, cicatrius, aranyes vasculars xantelasmes, Berrugues als ulls telangièctasis)

Tractaments corporals: anticel·lulític i antiestries

Concerta una visita al
93 600 96 36 o