Reducció de pits (Mamoplàstia de reducció)

La mamoplàstia de reducció és la cirurgia i el procediment que permet reduir la grandària del pit, elevant i harmonitzant la seva forma. L’objectiu és aconseguir reduir la grandària dels pits perquè estiguin proporcionats amb la resta del cos i conferir-los una forma agradable i bonica.

La mamoplàstia de reducció consisteix a disminuir el volum de teixit mamari de manera molt similar al que succeeix en una mastectomia, però conservant un volum central que és el que sustenta el complex arèola-mugró.

Existeixen molts procediments per a dur a terme aquesta cirurgia plàstica de reducció de sins, però, en síntesis, tots persegueixen el mateix: elevar l’arèola i el mugró i reduir la grandària de la mama. Així, s’aconsegueix un volum, forma i turgència els més perfectes possibles amb unes cicatrius residuals dissimulades.

Beneficis d'una mamoplàstia de reducció

Una dona pot voler disminuir la grandària dels seus pits per diverses qüestions. Unes poden ser estètiques i altres més relatives a la salut, com pal·liar dolors o desviacions de l’esquena. Amb aquesta intervenció quirúrgica, la persona reduirà la càrrega física i experimentarà una millora en l’estat emocional i la seva autoestima.

Amb aquesta operació de cirurgia plàstica s’aconsegueix:

Quan es realitza aquesta intervenció?

Temps estimat en realitzar el procediment

Entre 60 i 180 minuts, en funció del procediment.

Anestèsia

Generalment, són intervencions amb anestèsia general. És necessària una visita amb un anestesista.

Hospitalizació

Entre 24 i 48 hores.

Recuperació

En termes generals serà necessari un període de recuperació d’entre 7 i 15 dies. Pot aparèixer una discreta inflamació en la zona de la intervenció, que desapareix amb el pas dels dies.

Resultats

Immediats. Millora després del període de cicatrització i quan desapareix la inflamació.

Preoperatori

NoSi, Requereix analítica general amb proves de coagulació, ECG, i Rx tòrax.

La reducció de pit

La mamoplàstia de reducció dependrà del volum i atributs de la mama: altura del mugró, amplada del pedicle d’implantació, la seva prolongació cap a l’axil·la i la distància que separa una mama de l’altra en el centre. La cicatriu resultant -sigui en la zona de l’arèola, mugró o plec submamari- és una fina línia que es dissimula molt bé i que és imperceptible en roba interior o vestit de bany.

En funció de la tècnica emprada, el temps estimat a realitzar la intervenció és d’entre 120- 180 minuts. Aquesta cirurgia plàstica s’efectua sota anestèsia general i la pacient ha de romandre hospitalitzada mínim una nit.

Existeix preoperatori?

Per a les mamoplàsties de reducció, sí que és necessari un preoperatori. Com en totes les intervencions quirúrgiques, aquests exàmens previs serveixen per a detectar qualsevol anomalia que contraindiqués, en aquest cas, una reducció de pits.

Es requeriran proves senzilles per a major seguretat: una analítica general amb proves de coagulació, electrocardiograma, i Rx tòrax. A més, és important que el cirurgià plàstic conegui tota la medicació que pren el seu pacient, per si algun fos contraproduent.

La pacient, per part seva, ha de deixar de fumar almenys dues setmanes abans i dues setmanes després de la intervenció, ja que el tabac pot afectar de manera molt negativa la cicatrització de la ferida.

El procés de recuperació

És comuna que les pacients requereixin un període de recuperació d’entre 7 i 15 dies. El més habitual és que, després de la intervenció, aparegui una discreta inflamació en la zona de la intervenció, que desapareix amb el pas dels dies. Les mames, probablement, estan més sensibles i facin mal.

La pacient podrà tenir mobilitat normal a partir de l’endemà al procés, però no haurà de realitzar determinats esforços o gestos fins que passin uns dies. El que sí que queda restringit és tota mena d’esforç que repercuteixi directament en el pit com carregar maletes o agafar un nen en braços. S’haurà de limitar l’activitat física d’intensitat de dues a quatre setmanes, mentre es recuperen les mames.

Resultats

La satisfacció de la majoria de les pacients és molt elevada. Els resultats s’aprecien de manera immediata, i van millorant progressivament. Sobretot, en finalitzar el període de cicatrització i quan desapareix la inflamació de la zona completament (poden passar mesos). Les pacients milloren, de manera substancial.

Cirurgia corporal

Altres tècniques: Prótesis de pectorals, glutis, bessons, etc.

Cirurgia facial

Altres tècniques: Lifting facial, mentoplàstia, lipofilling de llavis y solcs nasogenians, extirpació de les boles de Bichat, etc.

Concerta una visita al
93 600 96 36 o